Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi t.v., Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder, og Bjarne Skeie i Skeiegruppen.

Oppretter Norges første havvindutdanning

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder rigger regionen for et nytt industrieventyr. Nå går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble de første utlyste områdene for fornybar energiproduksjon til havs, og nylig foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder. Havvind forventes derfor å bli en stor og viktig industri som vil skape titusenvis av nye, grønne jobber i Norge.

– For å realisere Norges neste industrieventyr har vi behov for spisskompetanse på havvind. I dag finnes det ikke et fullverdig studietilbud, og derfor går vi i Å Energi sammen med Skeiegruppen og Universitetet i Agder for å opprette landets første spesialiserte havvindutdanning. Havvind vil i tillegg til å skape arbeidsplasser, endre energisystemet i tiårene som kommer. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for utdanning, forskning og innovasjon på havvind, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Partene går i første omgang inn med til sammen mellom 25-30 millioner kroner for å realisere havvindutdanningen.

Ny industri krever ny kompetanse

Havvindutdanningen vil blant annet bestå av masterprogrammer innenfor offshore-energi og havvindspesialisering. Om alt går som planlagt vil utdanningen starte opp høsten 2024.

– Utdanningstilbudet vil bidra til at Agder tar en ledende nasjonal posisjon på havvind. Universitet i Agder har en naturlig rolle for at det bygges sterke kompetansemiljøet i regionen. Det legger grunnlaget for nye arbeidsplasser og grønn verdiskaping både lokalt og nasjonalt, utdyper Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder (UiA).

Avtalen innebærer også etter- og videreutdanningskurs, forskning og utviklingsprosjekter samt doktorgradsstipendiater. I tillegg kommer utvikling av fagrapporter for politikkutvikling og etablering av møteplasser for kunnskapsutvikling og -utveksling med andre utdanningsinstitusjoner og selskaper. Formålet er å øke kompetansen på fornybar energi generelt og havvind spesielt.

Stor læringsarena

– Vi ønsker at studentene våre bruker hele Agder som læringsarena. Med næringslivet på laget kan vi samskape fremtidens kunnskap innenfor havvind. Vi går inn i dette tverrfaglig, og vil se på både teknologiløsninger og konsekvenser for samfunnet. At studentene opplever at det de studerer har relevans og nytte i arbeidslivet er en viktig motivasjonsfaktor, sier Whittaker.

Samarbeidet og utdanningen er i tråd med regjeringens prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring og kompetansebehovet som beskrevet i stortingsmelding 14, Utsyn over kompetansebehovet i Norge. Der forventer regjeringen at «universiteter og høyskoler samarbeider med næringslivet og prioriterer utdanninger som er i samsvar med behov innenfor nye grønne næringer».

Bygger på erfaring innen offshore

Partnerskapet bygger på bred, tverrfaglig kompetanse. UiA har sterke utdannings- og forskningsmiljøer som er relevante for havvind, Å Energi er blant landets største fornybarkonsern og Skeiegruppen er et investeringsselskap med røtter i offshore industriutvikling.

– Skal vi lykkes med en storstilt havvindproduksjon, er det avgjørende at vi bygger på erfaringene, kompetansen og teknologien fra olje- og gassektoren. Vi bygger en ny utdanning innen havvind sammen med UiA og Å Energi fordi de sitter på den riktige kompetansen fra akademia, fornybar energi og kraftmarkedet. Vi har allerede spisskompetanse innen offshore-operasjoner, og sammen er vi klare for Norges neste industrieventyr, forklarer Bjarne Skeie i Skeiegruppen.

Skeiegruppens bidrag til UiA gjøres gjennom datterselskapet Lumber AS hvor familien Eidjord er medeier og viktig bidragsyter.

– Historien viser hvor viktig samarbeid, selv med konkurrenter, og klyngetekning er, for å bygge en verdensledende havvindindustri, sier Skeie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *