Rapporten og funnene fra det toårige pilotprosjektet om dysleksivennlig arbeidsplass (DVA) blir overlevert på DVA-konferansen i Oslo til partene i arbeidslivet som skal ta prosjektet videre. Fra venstre Kristian Enger (NHO) og Kristin Sæther (LO), Caroline Solheim (Dysleksi Norge), Cay Nordhaug (IE&FLT), Pernille Vogt (Norsk Industri), og Petter Arnesen (IA bransjeprogrammet). Foto: Egil Brandsøy

Sikter på å gjøre arbeidslivet dysleksivennlig for 1/4 av Norges arbeidsstyrke

Arbeidslivet står overfor en banebrytende endring med et nasjonalt prosjekt som tar sikte på å gjøre arbeidsplasser dysleksivennlige for en fjerdedel av Norges ansatte.

Bak dette initiativet står organisasjoner som Norsk Industri, LO-forbundet IE&FLT (tidligere Industri ENergi), Dysleksi Norge, i tillegg til IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen.De har gått sammen for å utvikle «Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA)» for å inkludere ansatte med lese-, skrive-, språk og matematikkvansker bedre på arbeidsplassene rundtomkring i landet.

– Vi må ha en nasjonal innsats for å skape dysleksivennlige arbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT, som er et fagforbund med 80.000 medlemmer, hovedsakelig i industrien.

– Vi har kjørt en nasjonal pilot med åtte bedrifter og gjort oss mange viktige erfaringer. Dette er et prosjekt som har utviklet seg fra å være lokalt til å bli nasjonalt, og nå ønsker vi å dele våre funn med hele Norge, uttaler Cay Nordhaug, som sitter i ledelsen til i IE&FLT.

Ekte suksesshistorie har inspirert pilotprosjektet

På Glencore Nikkelverk i Kristiansand har enkle tiltak, som å forenkle sikkerhetsinstruksjoner med illustrasjoner, gjort en stor forskjell for ansatte som Roald Sandal, en dyktig industriarbeider med dysleksi. Denne suksesshistorien har lagt grunnlag for pilotprosjekt i sju andre industribedrifter. Siden har prosjektet blitt satt inn som tiltak for et inkluderende arbeidsliv (IA).

– Å ha utfordringer med lesing og skriving betyr ikke at arbeidslivet ikke har behov for deg. Du kan ha andre sterke sider. Du trenger ikke å være den beste til å lese eller skrive for å fungere godt i jobben, sier Cay Nordhaug.

Fagsjef for HMS i Norsk Industri, Pernille Vogt, sier at prosjektet har gitt kunnskap om hvordan arbeidsmiljøet kan styrke arbeidsplassene i landet.

– Vi ser at det er noen likhetstrekk fra bedriftene: forankringen må være god på toppen, og når du jobber med åpenhet og tillit blir arbeidsmiljøet bedre for alle, sier hun.

Veien videre – deling av erfaringer og konferanse i Oslo

Norsk Industri, IE&FLT, og Dysleksi Norge presenterte funnene fra pilotprosjektet på en konferanse den 13. mars i Oslo, med deltakere som stortingsrepresentant Hadia Tajik og LO-sekretær Kristin Sæther.

– Det er et veldig, veldig bra prosjekt. Vi må ha åpenhet rundt det at vi er forskjellige i arbeidslivet, sier Sæther.

– Denne konferansen har vært et viktig møtepunkt for arbeidslivets parter og politikere, som skal diskutere veien videre for å gjøre alle arbeidsplasser i Norge dysleksivennlige, sier Caroline Solheim, generalsekretær i Dysleksi Norge.

LO og NHO må bære stafettpinnen videre

LO har allerede sendt en henvendelse til NHO for å starte en dialog om å følge opp prosjektet videre.

– Dette initiativet er ikke bare et skritt mot dysleksivennlige arbeidsplasser, men en viktig milepæl mot et mer inkluderende og produktivt arbeidsliv for alle. Derfor må vi ta dette pilotprosjektet videre, sier Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *