En av to er åpne for ny jobb, skriver digi.no. Årets første arbeidsdag er dagen flest ser etter ny jobb på Finn. Åtte av ti har revurdert jobben under pandemien.

Slik forhandler du om lønn i ny jobb

Starten på høsten og starten på et nytt år en tid da mange starter i ny jobb. Et ønske om nye utfordringer, nytt arbeidsmiljø eller bedre lønn er ofte utløsende faktorer.

Hvert år får NITO rundt 600 henvendelser om kontrakter. Advokat i NITO, Fredrik Skyberg, forteller til Karriere360 at han får mange henvendelser av medlemmer som ønsker hjelp og sjekk av arbeidsavtalen.

Det skader ikke å prøve seg

– Det vil sjelden skade å be om, kreve eller foreslå høyere lønn enn det første tilbudet fra arbeidsgiver. Du må selvsagt ta hensyn til egen situasjon og hvor sterkt arbeidsgiver ønsker å ansette deg, men du vil vanligvis ha lite å tape ved å forsøke, sier Skyberg.

– I mange tilfeller vil arbeidsgiver forvente at du kommer til å be om mer enn det som ligger i det første tilbudet. Dermed kan de legge seg litt under for å ha forhandlingsmargin. Da kan det være dumt å ikke ha prøvd, sier Skyberg videre.
– Hvis du tar for deg alt i kontrakten, og ser om det er andre punkter enn ren månedslønn som kan diskuteres, vil du kunne få flere vinkler å angripe forhandlingen på, legger han til.

NITOs tillitsvalgte kjenner de lokale forholdene

Ta eventuelt kontakt med NITOs tillitsvalgt der du har søkt jobb for å få vite mer om lønnsnivået. De tillitsvalgte sitter ofte med oversikt over hva NITO-medlemmene i virksomheten tjener, og noen ganger har de også lønnsoversikt over alle ansatte. I tillegg kjenner de den lokale lønnspolitikken.

Kunnskap om virksomhetens lønnsnivå og lønnspolitikk er viktige elementer under lønnsforhandlinger, og NITOs tillitsvalgte kan derfor i mange tilfeller veilede deg.

Ikke bare ta utgangspunkt i lønna

– Dersom arbeidsgiver i utgangspunktet ikke er villig til å diskutere selve lønnen, kan det i noen tilfeller likevel være mulig å få til en bedre avtale. Kanskje det er andre elementer i avtalen du kan pirke på.

Skyberg anbefaler at du setter deg inn i den gamle og nye kontrakten, før du prøver å forhandle opp lønna hos din nye arbeidsgiver.

Ferie er for eksempel et forhandlingskort.

– Mange arbeidstakere ønsker seg mer fritid enn mer penger. Får du mindre ferie hos ny arbeidsgiver, eller like mye og ønsker deg mer, kan du ha et forhandlingskort på hånden, sier han.

– Kanskje du kan få opp lønna tilsvarende en arbeidsuke. Gjør et forsøk.

Pensjon er lønn

Pengene arbeidsgiver sparer for deg er det du skal leve av når du blir pensjonist. I offentlig sektor er pensjonsordningen mer eller mindre lik for alle. I det private kan det være store forskjeller.

– Arbeidsgiver er forpliktet til å sette inn et pensjonsinnskudd tilsvarende minst to prosent av lønnen din. Dette er minimum. Arbeidsgiver kan spare mer, men satsen må være lik for alle i bedriften.

Dersom du går fra en arbeidsgiver som sparer mer til en som sparer mindre, mener Skyberg at det gir deg et forhandlingskort på hånda.

– Da kan du si at du i hvert fall skal ha det igjen i lønn.

Få det skriftlig

Avtaler gjort knyttet arbeidsforholdet som er avklart muntlig, bør inn i kontrakten. På den måten stiller man sterkere dersom det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiver.

– Dersom du ikke får det inn i kontrakten, kan du skaffe skriftlig dokumentasjon på annet vis. Hvis ting bare blir lovet muntlig, kan du selv formulere en e-post hvor du spør om du forsto det riktig.

10 ting å huske på i lønnssamtalen:

  1. Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
  2. Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
  3. Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
  4. Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
  5. Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
  6. Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
  7. Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
  8. Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
  9. Dokumentér
  10. Hold deg til fakta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *