Foto: Morsa Images/ Getty Image

Søk midler og bidra til økt integrering i arbeidslivet

Viken fylkeskommune lyser ut midler for å få flere innvandrere og flyktninger i jobb og en varig tilknytning til arbeidslivet i Viken. Søknadsfristen er 15. mai.

Fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad (Sp) er opptatt av integrering:

Det er viktig å la innvandrere og flyktninger komme inn i arbeidslivet i Norge. Det hjelper dem og oss, både individuelt og som samfunn. De får oppleve å bidra til samfunnet de blir en del av, de beriker oss med sin kompetanse og de får en bedre privatøkonomi. Vi får flere arbeidstakere, vi øker vår samlede økonomi, og vi får læring i møte med nye mennesker og kulturer.

En vinn-vinn-situasjon

I Viken er det en stor og variert befolkningsgruppe med innvandrerbakgrunn. Mange av disse har høyere utdanning og mange års erfaring. I fjor bosatte kommunene i Viken rundt 5500 flyktninger, og for 2023 er kommunene blitt anmodet om å bosette nærmere 6000 flyktninger.

– Integrering betyr mangfold. Bedriftene blir rikere på ulike perspektiver, nye erfaring og ny kompetanse, som danner et sterkere grobunn for innovasjon og verdiskapning. En vinn-vinn-situasjon for alle parter, fortsetter Grimstad.

Viken fylkeskommune har et spesielt ansvar for å integrere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger i arbeidslivet, gjennom forskrift til integreringsloven.

Hvem kan søke om midler

Tilskuddsordningen integrering i arbeidslivet 2023 har et regionalt fokus og skal styrke integreringen av innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i arbeids- og næringslivet.

Følgende kan søke:

  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

Prosjektet “Mentorprogram for flyktninger og innvandrere i Hallingdal”

er et samarbeidsprosjekt mellom Hallingdal, Ål Introsenter og den sosiale entreprenøren «Sammen om en jobb». Gjennom engasjement i lokalt næringsliv ble det skapt et inkluderende og framtidsrettet arbeidsliv.

Avdelingsleder Silje Landsmann Wiwe ved Ål introsenter:

Jeg syns det som er spennende å få frem er distriktsperspektivet og potensialet som ligger der. Vi vet at mange små kommuner sliter med å fylle stillinger og å få på plass rett kompetanse. Forprosjektet vårt har vist at det finnes mange innvandrere med høy kompetanse i Hallingdal som ikke får utnyttet kompetansen sin. Det er jo av stor verdi for den enkelte, men ikke minst for både næringslivet og lokalsamfunnet hvis vi klarer å utnytte kompetansen bedre.

Utvikling og vekst i bedrifter i Søndre Viken sikres gjennom et todelt nettverk

Prosjektet “Nettverk for kompetansetilflyttere” skal hjelpe bedrifter og organisasjoner i Søndre Viken med å rekruttere og beholde arbeidstakere med høy formell kompetanse. Gjennom et todelt nettverk for bedrifter og tilflyttere skal de sikre utvikling og vekst i bedriftene.

Sykehuset i Østfold mangler helsepersonell. Når de er på rekrutteringsmesser i utlandet, bruker de prosjektets engelske hjemmeside «New in town» for å forklare prosessen med å flytte til Norge.

Prosjektleder i Halden kommune, Gina Finsrud:

Det hjelper dem i rekrutteringen. Nettverket arrangerer regelmessige sosiale treff for tilflyttere, slik at de raskt skal treffe likesinnede og få hjelp med praktiske problemer de måtte ha. På et møte før jul kom vi i kontakt med en tilflytter med en kompetanse som de trengte på Unger Fabrikker. Prosjektkoordinator fikk via sitt nettverk koblet vedkommende opp med Unger, og hun begynte å jobbe der i februar i år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *