Største nettosalg av fond siden mars 2020

September ble blodrød på verdens børser, og fondskundene lempet ut aksjefond. I september nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 662 millioner kroner. Det er nesten på nivå med «coronamåneden» mars 2020.

Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte for 1506 millioner, noe som gir et nettosalg på 742 millioner i september.

Til sammenligning nettosolgte Nordnetkundene fond for 1,3 milliarder i «coronamåneden» mars 2020, derav aksjefond for 760 millioner.

Blodrød september, men svak krone hjelper

Sentralbankene verden over fortsetter å øke rentene i kampen mot inflasjonen, og resesjonsfaren er overhengende. Dette er dårlig nytt for aksjemarkedet.

Verdensindeksen falt ni prosent i september målt i amerikanske dollar. Alle de store regionene falt betydelig i september. Oslo Børs falt med tolv prosent. Hittil i år er Verdensindeksen ned 25 prosent målt i dollar.

– For norske investorer har svekkelsen i norske kroner – og den sterke dollaren – fungert som en effektiv støtpute i hele år og dempet verdifallet, også i september, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han bruker KLPs globale indeksfond som eksempel:

Nedgangen i et globalt indeksfond som KLP Aksjeindeks Global er kun 9 prosent målt i norske kroner hittil i år ved utgangen av september. Det identiske fondet, med valutasikring, er ned hele 23 prosent.

– Differansen på 14 prosentpoeng skyldes ene og alene svekkelsen i norske kroner, som har vært spesielt stor mot dollaren og noe mindre mot euro, forklarer han.

Trygge pengemarkedsfond kjøpes

Børsuroen gjør at fondskundene reduserer risikoen i porteføljene. Fem av ti fond på kjøpstoppen i september er trygge pengemarkedsfond.

– De beste rentene på sparekonto i bank ligger nå på 2-3 prosent. I et pengemarkedsfond kan du forvente å få mellom 3 og 4 prosent avkastning det neste året, og enda mer om Norges Bank vil fortsette å sette opp styringsrenten. I perioder med økte renter er pengemarkedsfond spesielt gunstig, siden kundene får glede av den økte renten i samfunnet nesten umiddelbart, kommenterer spareøkonomen.

På salgstoppen finner vi flere av fondene som Nordnets kunder har mest penger i, som DNB Teknologi, Nordnet Indeksfond Global ESG og Nordnet Indeksfond Norge.

– Når kundene selger seg ned så mye, er det naturlig at det er høyest salg av de største fondsposisjonene, selv om disse fondene har god langsiktig historikk, forklarer Sættem.

Det er verdt å merke seg at Nordnets pensjonskunder – som er de mest langsiktige kundene – sitter stille i båten. Blant kunder med egen pensjonskonto er nettokjøpet av aksjefond 52 millioner kroner i september, som er omtrent som en normalmåned.

Topp 10 nettokjøpte fond i september:

KLP Pengemarked
HSBC GIF Turkey Equity
KLP Kort Stat
Holberg Likviditetet
Nordnet Offensiv
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond
KLP Obligasjon 5 år
Skagen Høyrente
SEB Asset Selection Fund
Handelsbanken Likviditet

Topp 10 nettosolgte fond i september:

DNB Teknologi
Nordnet Indeksfond Global
Nordnet Indeksfond Norge
Arctic Nordic Corporate Bond Class
DNB Global Indeks
Alfred Berg Nordic High Yield
KLP Aksjeglobal Indeks P
Heimdal Høyrente
Handelsbanken Bærekraftig Energi
Alfred Berg Gambak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *