Strenge retningslinjer kan gi unødvendig oppfølging av friske barn

Forskere ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har for første gang evaluert dagens retningslinjer for veiing og måling av barn fra 0-5 år på helsestasjon. Analyse av over 2000 friske barn resulterte i at 2 av 5 barn risikerer å få unødvendig oppfølging.

I Norge får alle barn i alderen 0-5 år tilbud om oppfølging på helsestasjon. Helsepersonell bruker vekstkurver og retningslinjer som et hjelpemiddel til å vurdere barnas vekst. Vekstkurver består av linjer som representerer høyde, vekt eller hodeomkrets, og beskriver hvordan barn forventes å vokse. Helsepersonell legger inn målinger i vekstkurver som gir en visuell presentasjon av barnets vekstmønster. Når et barns måling på vekt, høyde eller hodeomkrets endrer seg kan de krysse fra en linje til en annen på vekstkurven.

Et ekspertpanel i helsedirektoratet har utviklet retningslinjer for veiing og måling på helsestasjon. Retningslinjene ble evaluert ved å bruke målinger fra en frisk barnepopulasjon. Forskerne ville kartlegge andelen av friske barn som oppfylte kravene for ekstra oppfølging, det vil si oppfølgingsundersøkelse på helsestasjon eller henvisning til spesialist.

Dagens strenge kriterier for måling og veiing på helsestasjonen gjør at mange barn sendes til videre oppfølging selv om dette kanskje ikke er nødvendig. I studien kom det fram at 2 av 5 barn ble vurdert til å ha behov for videre oppfølging pga. lav høyde og 1 av 3 barn grunnet økning I hodeomkrets. Barn vokser i rykk og napp, og det er normalt å krysse over en linje på vekstkurven de første leveårene. Dagens retningslinjer er strenge og kan være med på å sykeliggjøre friske barn, føre til bekymringer hos foreldre og skape unødvendig ekstraarbeid for helsepersonell.

Forskernes funn peker på behov for justering av retningslinjene, særlig kriterier for kryssing av linjer på vekstkurven for høyde og hodeomkrets.

Lenke til artikkel i Scandinavian Journal of Public Health:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14034948231187513

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *