Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ukrainske flyktninger får utvidet rett til å kjøre bil i Norge

– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge. Derfor vil vi nå ytterligere forlenge og utvide varigheten av førerkortene deres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen har i dag på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag om at perioden ukrainske førerkort blir anerkjent i Norge blir utvidet fra tolv måneder til varigheten av den kollektive beskyttelsen ukrainske flyktninger har i Norge, som er inntil tre år. Videre foreslås at alle førerkortklasser anerkjennes, ikke bare for personbil, som i dag.

– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge. Tidligere i år utvidet vi perioden ukrainske førerkort anerkjennes fra tre måneder til ett år. Mange av flyktningene har snart vært her i ett år. Mange ukrainere har førerkort som de kan bruke i Norge, men de vil miste retten til å kjøre dersom ikke regelverket blir endret. Mange har også førerkort for lastebil og buss, og kan være en ressurs i det norske samfunnet, sier Nygård.

Det vil ikke bli endring i kravet om at flyktninger må ha med gyldig fysisk førerkort fra hjemlandet for at førerretten skal bli godkjent. Statens vegvesen vil følge EUs arbeid når det gjelder ukrainske digitale førerkort, og fortløpende vurdere om det bør gjøres endringer.

Statens vegvesen tar sikte på å gjennomføre de foreslåtte endringene fra 1. februar 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *