Det er rom for positivitet, skal vi tro bransjeundersøkelsen blant IFIs medlemmer. Foto: Åshild Tyssen/ifi.no

Undersøkelse i overflatebransjen viser delt positivitet til 2024

En undersøkelse blant IFIs medlemmer avdekker ser både forventinger om forbedringer og bekymringer for den økonomiske situasjonen i 2024.

Tall og prognoser peker på at overflatebransjen har et utfordrende år i vente, samtidig finnes det lyspunkter og tegn til optimisme.

– Selv om det råder en viss bekymring for den økonomiske situasjonen i Norge, er det likevel rom for positivitet. En god prosentandel av bedriftene i byggevarehus- og fargehandelssegmentet forventer en forbedring. Dette kan være et resultat av økt fokus på oppussing og gjør-det-selv-prosjekter, som normalt holder et høyt aktivitetsnivå, også i nedgangstider, sier Kristian Owren, administrerende direktør i IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør.

Undersøkelsen som ble gjennomført mot slutten av 2023 for å avdekke hva ledere og ansatte i bransjen forventer seg av det nye året. IFIs medlemmer er bedrifter som leverer varer eller tjenester til farge- og interiørmarkedet i Norge, både til prosjektmarkedet og til private forbrukere. Dette er bedrifter som hører til i overflatebransjen, altså tilbydere til gulv, maling, tapet og produkter til andre overflater. Omtrent 100 medlemsbedrifter, både store og små aktører, har svart på undersøkelsen.

Mindre ordrebøker enn tidligere

– Verden stopper ikke opp selv om det er mye elendighet der ute, og det kommer alltid nye innovasjoner og muligheter. Prognosesenteret varsler fortsatt en vekst i ROT-markedet, selv om det står stille på nybygg. Vi ser at voksne folk med mindre gjeld fortsatt pusser opp, og de som pusser opp har penger. Det er lys i enden av tunnelen, man må bare holde ut, er kommentaren vi får fra Fredrik Aanstad, kommersiell direktør for Orkla House Care. Aanstad sitter også som styreleder i IFI.

Prognosesenteret har, til tross for varslet vekst i ROT-markedet, også et nøkternt syn på aktiviteten også i dette markedet.

– Det høye rentenivået rammer naturligvis dem som er i etableringsfasen hardest. Unge etablerere og barnefamilier med høy belåningsgrad vil merke at renteøkningene spiser av husholdningsbudsjettet hver måned. Ettersom det er en klar sammenheng mellom flyttinger og ROT-arbeider, vil lavere flytteaktivitet påvirke ROT-boligmarkedet negativt, skriver Kåre Elnan, CCO i Prognosesenteret.

Nøkkeltall fra undersøkelsen

  • 18,9 prosent forventer høyere omsetning i 2024, sammenlignet med 2023.
  • Samtidig rapporterer 34,7 prosent en forventing om omtrent lik omsetning, mens 43,2 prosent forventer lavere omsetning for 2024. 3,2 prosent er usikre.
  • 13,7 prosent forventer bedre lønnsomhet i 2024.
  • 33,7 prosent forventer ingen endring i lønnsomhet, mens 50,5 prosent forventer en nedgang. 4,2 prosent er usikre.
  • 28,4 prosent rapporterer om god økonomi per dags dato. 37,9 prosent har en balansert økonomi.
  • 30,5 prosent varsler at de har en stram økonomi, mens 3,2 prosent rapporterer om at de er i en kritisk, økonomisk situasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *