Isabell Helene Rygg Lund fra Solbergelva og Henrik Viland fra Bergen fortalte Kronprins Haakon om hvordan ungdommene hadde jobbet sammen for å utarbeide sine ti ønsker. Foto: Katrine Lunke / APELAND

Ungdom med ti konkrete ønsker for god psykisk helse

«Hobbylag», «klassekos» og en russetid som inkluderer alle. Det er blant budskapene fra ungdom som deltok på Framtidsmøtet. Budskapene ble overlevert kommunenes organsasjon KS.

Kronprinsparets Fonds formål er å bidra til fellesskap og inkludering av unge i samfunnet. Nå har et utvalg unge fra hele landet vært samlet i Oslo for å sette ord på hva ungdom er opptatt av nå. Framtidsmøtet arrangeres for andre gang, og årets tema er psykisk helse.

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Kronprinsparets Fond viser at 9 av 10 unge mener god psykisk helse er viktig for et godt voksenliv. Mange unge synes det er vanskelig å få venner, og 6 av 10 ønsker seg flere venner.

Ungdommene utarbeidet budskapene på et tre dager langt arbeidsmøte på Kleivstua ved Sundvollen. Så ble budskapene presentert for Kronprins Haakon og andre som er opptatt av ungdom hos DNB i Oslo onsdag 2. november. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS tok i mot budskapene.

Framtidsmøtet samlet femti ungdommer mellom 15 og 21 år fra hele landet. Her sammen med H.K.H. Kronprins Haakon og Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB og vertskap for Framtidsmøtet. Foto Katrine Lunke / APELAND

Her er ungdommenes ti ønsker:

1. Godt og blandet: Vanlig videregående passer ikke for alle. Alternativene må gjøres bedre kjent.

2. Fadderordning: Overgangen til videregående skole er vanskelig for mange. Vi TRENGER en faddeordning!

3. Klassekos: Læreplanen er utydelig om skolen som sosial arena. Udir må sørge for at sosialt opplegg prioriteres i videregående skole.

4. The Club: Unge uten penger savner sosiale arenaer utenfor skolen. Vi trenger flere gratis lavterskeltilbud.

5. Fritids-shopping: Ungdommenes kunnskap om fritidstilbud er liten. Vi ønsker en fritidskonferanse der aktører presenterer sine tilbud.

6. Guttastemning: Guttene trenger fellesskap, kunnskap og råd. Lag en gutteapp med humor, rollemodeller og svar.

7. Hobbylag: Idrett gir god helse psykisk. Alle idrettslag må ha lavterskeltilbud uten prestasjonsfokus.

8. Psykt god helse: Aktivitet som fremmer psykisk helse står ikke på læreplanen. Lag et psykisk førstehjelpsskrin!

9. Nærvær og fravær: Unge som sliter psykisk får høyt fravær. Skolehelsetjenesten må følge opp og gi mulighet til å stryke fravær.

10. Knyt russen sammen: Russetida styres av kommersielle, og det bidrar til utenforskap. Fylkeskommunene må ta ansvar for å skape en felles feiring FOR ALLE

Femti unge fra hele landet deltok på Framtidsmøtet. De kommer fra ulike videregående skoler og fra Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience, som er prosjektene i Kronprinsparets Fonds portefølje. Ungdommene kom fra Alta i nord til Kristiansand i sør, og alle landets fylker var representert.

KS tar ønskene med i det videre i samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og KS Partnerskap for radikal innovasjon i arbeidet for redusert utenforskap.

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom. Vi støtter læringstilbudet UngInvest AIB, iskremfabrikken Sandwich Brothers, mentorprogrammet Catalysts og aktivitetssenteret Dale Oen Experience – og driver ungdomsprogrammet Flyt. Våre partnere er DNB, Egmont Fonden, North Star, Schage Eiendom, Selvaag, Sparebankstiftelsen DNB og Wilstar. Probonopartnere er Apeland, Attensi, McKinsey & Company, TRY og Wiersholm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *