Verden blir stadig mer autoritær – men det er håp

For første gang på to tiår er det flere diktaturer enn liberale demokratier i verden, men trenden er ikke helt mørk. Det viser årets demokratirapport fra Varieties of Democracy-instituttet (V-Dem) ved Gøteborgs universitet.

Demokratiundersøkelser de siste årene viser at det er en demokratisk tilbakegang i verden og at stadig flere lever i diktaturer. Rapporten som nå slippes viser at denne trenden fortsetter og at verden ikke har vært mer antidemokratisk på 35 år.

– Det demokratiske nivået til den gjennomsnittlige verdensborgeren i 2022 er tilbake på 1986-nivået. Det betyr at 72 prosent av verdens befolkning, 5,7 milliarder mennesker, lever under autoritært styre, sier professor Staffan I. Lindberg, direktør ved V-Dem Institute.

Akkurat som i 2021-undersøkelsen er den demokratiske nedgangen mest dramatisk i Stillehavsregionen, Øst-Europa, Sentral-Asia, Latin-Amerika og Karibia. Antall land i verden som for tiden opplever demokratiske tilbakeslag, såkalt autokratisering, har økt kraftig de siste ti årene – fra 13 til 42 land mellom årene 2002 og 2022. Dette er det høyeste tallet målt av V-Dem .

Flere diktaturer enn liberale demokratier

Det som generelt setter i gang autokratisering i et land er når autoritære politiske bevegelser får direkte innflytelse over regjeringens politikk, der de demonterer demokratiske institusjoner: frie medier, sivilsamfunn, uavhengige organisasjoner og rettsvesenet. Når dette først er satt i gang, fører det i de aller fleste tilfeller til en eventuell avvikling av demokratiet.

Diktaturenes globale fremmarsj er noe som også årets rapport belyser. For første gang på to tiår har verden flere diktaturer enn liberale demokratier.

– 28 prosent av verdens befolkning, 2,2 milliarder mennesker, lever nå i rene diktaturer. Dette kan sammenlignes med 13 prosent, 1 milliard mennesker, som lever i liberale demokratier.

Det er lysglimt

Det er imidlertid land som har kommet ut av lange perioder med demokratisk demontering. Bolivia, Moldova, Ecuador, Maldivene, Nord-Makedonia, Slovenia, Sør-Korea og Zambia har alle lyktes i å snu sin autokratiske utvikling.

– Det at åtte land går fra autokratier til demokratier er gledelig for demokratiet. Det er sjelden vi ser land gjøre en helomvending tilbake til demokratisk styre. Det landene har lykkes med er blant annet å få til en demokrativennlig mobilisering, de har reetablert et uavhengig rettssystem, avsatt autoritære ledere, innført frie og rettferdige valg, jobbet for å redusere korrupsjon, og har i senere tid et velfungerende sivilsamfunn. Bare noen av ingrediensene som vi svensker mener et demokrati bør inneholde, sier Staffan I. Lindberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *