Refinansiering av gjeld kan lønne seg

Det finnes mange gode grunner til å velge refinansiering, og én av dem er at man kan få et mye bedre grep om sin private økonomi. Ofte har man mange smålån hos flere ulike banker, og disse kan i mange tilfeller ha høye renter og ugunstige vilkår.  Å refinansiere betyr å ta opp et lån […]

Vy 2022: Passasjervekst gir et positivt resultat

– Etter to pandemi-år med betydelig inntektsbortfall og store tap, har endelig passasjerene kommet tilbake til tog og buss. Sammen med egne kostnadstiltak og reforhandlede togavtaler, gir dette et positivt resultat for året som helhet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. Resultatet etter skatt for 2022 ble 133 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2021 og 2020 […]

Velkommen til NM i isfiske på Gran

Helgen 4. – 5. mars skal Norges beste isfiskere kåres. Norges Jeger- og Fiskerforbund og Gran Jeger- og fiskerforening inviterer til NM isfiske. Hvert år samles det til NM isfiske. For mange isfiskere er Norgesmesterskap i isfiske høydepunktet i en lang isfiskesesong. I 2022 deltok over 240 ivrige fiskere i norgesmesterskapet, og det er ventet like […]

Kron-kundene satset på teknologi, indeks og high yield-rentefond

I februar falt verdens børser etter en knallsterk start på året i januar. Verdensindeksen var ned 1,6 % i norske kroner, og Krons kunder kjøpte gjennom måneden fond for 294 millioner kroner og innløste for 82 millioner slik at netto fondsinnskudd endte på 212 millioner. Mesteparten av midlene endte opp i teknologifond, indeksfond og high […]

Verden blir stadig mer autoritær – men det er håp

For første gang på to tiår er det flere diktaturer enn liberale demokratier i verden, men trenden er ikke helt mørk. Det viser årets demokratirapport fra Varieties of Democracy-instituttet (V-Dem) ved Gøteborgs universitet. Demokratiundersøkelser de siste årene viser at det er en demokratisk tilbakegang i verden og at stadig flere lever i diktaturer. Rapporten som […]

Fortsatt økt sykefravær

I 4. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+2,7%), mens det i landet som helhet var på 5,7 prosent (+0,5%). Det er diagnosegruppen allment og uspesifisert som står […]