Verdsetter du når medarbeiderne dine vil teste deg?

BYCoach Cecilie Steenland har mastergrad fra 2016 i Applied Coaching som én av fire profesjonelle coacher i Norge.
Hun jobber i Fønix Kompetanse, og hjelper næringslivets ledere til å bli gode ledere, både for bedriften og de ansatte. Cecilie møter ulike problemstillinger som hun vil skrive litt om i BY.
– Jeg brenner for at ledere, egentlig alle mennesker, skal kunne snu tap og nederlag til noe nyttig, bra og bærekraftig. Jeg brenner for aktiv endring!

Ofte blir (nye) ledere overrasket over hvor mye tid og energi den nye lederhverdagen tar. De tar seg selv i å være lenger på jobb fysisk og mentalt. Du har trolig kjent på det; den avtalte arbeidstiden er over og du kjenner at du mentalt jobber på høygir.

Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse

Mange opplever at det er vanskelig å legge igjen arbeidet på kontoret, og tar bekymringer og utfordringer med hjem. Du kjenner på ubehag og blir usikker på hvordan komme seg ut av en uhensiktsmessig spiral.

Hvor ble det av kompisene i teamet/avdelingen? Overgangen fra å være kollega til å bli leder oppleves både utfordrende og overraskende.

Bevisstgjøring rundt ny rolle kan gjøre overgangen lærerik og spennende. Min erfaring er at noe enkle, og for noen, krevende grep – vil være til god hjelp;

 Tydeliggjør rollen din

Vær tydelig på hva din nye rolle innebærer. Dette kan hjelpe deg til å unngå misforståelser.

Bygg tillit

Fortsett å være deg selv; åpen og ærlig. Vær pålitelig. Det er veien til troverdighet. Sørg for gode forventningsavklaringer. Vær tålmodig – det tar tid å bygge tillit. Vis at du fortsatt bryr deg om teamets suksess. Støtt teamet og vær oppmuntrende slik at alle kan bidra med den beste av seg selv.

Få innsikt

Bruk erfaringen din som tidligere kollega til å forstå teamets dynamikk og utfordringer. Dette hjelper deg til å ta gode beslutninger. Samspillet er avgjørende.

Få opplæring

Sørg for å få nødvendig opplæring og støtte i lederrollen. Det er nyttig med kurs, veiledning eller coach-/mentorordninger for å hjelpe deg til å videreutvikle lederferdighetene dine.

Vær åpen for tilbakemelding

Sammen med teamet skaper du en kultur der tilbakemeldinger er naturlig innhold. Be jevnlig om tilbakemelding fra teamet.

Deleger oppgaver

Lær kunsten å delegere oppgaver effektivt og riktig. Dette er en nyttig avlastning for deg og det gir teammedlemmene muligheten til å vokse i sine roller. Du bygger tillit.

Lær av feil

Aksepter at du kommer til å gjøre feil. Viktigere enn å unngå feilene, er å lære av dem.

Bygg et sterkt team

Jobb for å skape et positivt arbeidsmiljø og et sterkt team, både faglig og sosialt. Det kan være å fremme samarbeid, motivere teamet og å være oppmerksom på individuelle behov og styrker.

Fortsett å utvikle deg

Lederskap er kontinuerlig læring. Fortsett å utvikle deg selv – vær nysgjerrig og ha god støtte.

 Ta med deg at overgangen til god ledelse tar tid, og det er vanlig å møte utfordringer underveis. Når du er bevisst på egen adferd og jobber med å utvikle ditt lederskap, kan du bidra til en inspirerende og morsom overgang fra kollega i teamet, til leder i teamet.

Du blir ikke ferdig utlært. Gjenta alle punktene over – flere ganger.

Lite innspill til slutt; noen ledere vil oppleve sorg over å savne faget sitt når de blir ledere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *