Videreutdanning må kompenseres!

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av kommunens tjenestetilbud. Noe av dette behovet må løses gjennom nyansettelser, men mye kan dekkes gjennom kompetanseheving av folk vi allerede har. 

Tekst: Herman Ekle Lund, Drammen Venstre

Heldigvis er videreutdanning og etterutdanning noe veldig mange ansatte ønsker seg. Men de ønsker naturligvis at det legges til rette for, og at det følger en gevinst med at man har tilegnet seg et høyere nivå.

Dessverre er praksis i kommunens avdelinger og virksomheter i dag svært varierende. 

Noen melder om gode ordninger for å gjennomføre videreutdanning i arbeidstiden med lønn på en enkel måte, og at de har fått automatiske opprykk i lønn ved endt utdanning. Slik det skal være. 

Men dessverre forteller samtidig andre om en annen virkelighet: Noen må bekoste hele videreutdanningen selv. Mange opplever det som vanskelig å kombinere ordinære arbeidsoppgaver med utdanning på siden, og at det ikke tilrettelegges innenfor ordinære timer. Og andre forteller at de fortsetter på samme lønnstrinn etter at utdanningen er over – selv om arbeidsoppgavene har endret seg til et høyere nivå.

Vi har forsøkt å nøste i denne problematikken de siste årene, dessverre uten å bli helt kloke på hvor problemene ligger. Det virker som prinsipper for videreutdanning praktiseres ulikt på tvers av kommuneorganisasjonen, og at den lokale budsjetteringen ikke gir like rammer for like satsinger.

Sluttresultatet er at deler av kommuneorganisasjonen ikke klarer å stimulere til videreutdanning slik vi ønsker oss. Det møter vi konsekvensene av i rekrutteringsutfordringene vi opplever.

Dette vil vi i Drammen Venstre endre på:

  • Vi krever at all videreutdanning må kompenseres. Vi krever at den skal tilrettelegges for best mulig, innenfor ordinær arbeidstid. 
  • Ingen skal selv betale for videreutdanning som er avtalt i samråd med arbeidsgiver som del av et kompetanseløp. 
  • Overtid/plusstimer som påløper for videreutdanning utenom ordinær arbeidstid skal kompenseres/tas ut på en måte som arbeidstaker er komfortabel med.
  • Vi vil samarbeide tett med fagforeningenes tillitsvalgte og hovedverneombud de neste fire årene for å finne de beste løsningene for videreutdanning i hele kommunen.

Det er kun slik vi kan lykkes med våre mål om kompetanseheving i Drammen.

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *