Arbeidstilsynet kommer til å føre tilsyn med ordningen.

Innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Fra nyttår må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig utleie. Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

-Ordningen skal bidra til å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår i bransjen og vi kommer til å følge opp med tilsyn i 2024, sier Vollheim.

Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter, blant annet at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

 Skal føre tilsyn

– Arbeidstilsynet kommer til å føre tilsyn for å undersøke blant annet om bemanningsforetakene har godkjenning og at alt det formelle er på plass. Finner vi brudd vil vi blant annet kunne benytte overtredelsesgebyr eller andre sanksjoner, sier Vollheim.

Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier for domstolene, på samme måte som ved brudd på andre innleieregler.

Med et offentlig register blir det enklere å sjekke om et bemanningsbyrå er godkjent, og dermed driver seriøst. Det vil styrke de seriøse aktørene og bidra til et tryggere arbeidsliv.

Hva må virksomhetene gjøre?

Arbeidstilsynet jobber med en skjemaløsning som skal være enkel og effektiv for virksomhetene å bruke. Denne skal være tilgjengelig på arbeidstilsynet.no i løpet av november.

-Det skal være lett for seriøse aktører å få godkjenning raskt. De som har dokumentasjon i orden, skal bare sende dette inn til oss slik at det ikke oppstår unødvendige forsinkelser. For virksomheter som følger lovverket vil det ikke være noe problem å bli godkjent, de skal bare dokumentere allerede lovpålagte plikter, sier Vollheim

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *