Netthandel i 18 land: Norge blant landene hvor færrest handler mat på nett – flest handler klær

Nordmenn er blant de som mest sjelden handler dagligvarer på nett, men tyr i økende grad til netthandel når vi skal ha klær og sko.

Klarna har undersøkt handlevanene i 18 vestlige markeder som inkluderer store deler av Vest- og Sør-Europa, USA, Australia og New Zealand i 2. kvartal 2023.

– Klær og sko er den klart mest populære kategorien. 12 prosent flere nordmenn netthandlet disse varene sammenlignet med fjoråret.  Når det kommer til dagligvarer er dette, ifølge undersøkelsen, langt mer vanlig å handle på nett i utlandet enn her hjemme. Det er bare i Belgia og Østerrike at færre netthandler dagligvarer enn i Norge, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Klarna håndterer mellom 30 og 50 prosent av alle netthandelskjøp i Norden, og kartlegger jevnlig trender for å få bedre innsikt i forbrukeratferd og forventninger. Globalt er de aktive i hele 45 land. Mer enn 150 millioner aktive kunder benytter seg av deres shopping- og betalingsløsninger.

Mest mat på nett i Storbritannia og USA

Det er Storbritannia (43 %), tett fulgt av USA (42 %) som topper listen over land hvor dagligvarer ble handlet på nett siste kvartal. I Norge var andelen 14 prosent, fulgt av Østerrike (13 %) og Belgia (12 %).

Mest populært er netthandling av dagligvarer blant nordmenn i aldersgruppen 27 til 42 år (23 %). Færrest er det i aldersgruppen 59-77 år (8 %).

– Undersøkelsen viser også at mat på nett blir handlet omtrent i samme grad av menn og kvinner, mens det fremdeles er kvinner som i noe større grad står for matinnkjøpene i fysisk butikk, sier Elvestad.

Andre funn om nordmenns netthandelsmønster, sammenlignet med gjennomsnittet for de andre markedene i undersøkelsen:

  • Klær og sko er den kategorien hvor flest netthandlet i 2. kvartal – både i Norge og samlet for alle de 18 landene i undersøkelsen. 4 av 10 nordmenn (41 %) oppgir de har gjort dette. Det globale snittet er på 46 prosent.
  • Mens 35 prosent av de spurte i alle markedene oppga at de hadde handlet ukentlig eller oftere på nett, er den tilsvarende andelen i Norge på 24 prosent. På topp er USA med 58 prosent. Lavest hyppighet på netthandelen hadde de i Finland (20 %).
  • Færre nordmenn enn gjennomsnittet netthandlet innenfor kategoriene hus og hage og barneprodukter, men vi handlet omtrent like mye farmasøytiske produkter, sport og fritid og helse og skjønnhet.

– Forskjellige netthandlemønster innenfor ulike kategorier handler både om tilgjengelighet til fysiske butikker, handlevaner, produktsortimentet, men også hvor raskt og enkelt varene kan leveres. Spesielt det siste er netthandel av farmasøytiske produkter i Sverige et godt eksempel på. Her handles dette i stor skala på nett. Det henger nok nøye sammen med at du ofte kan få medisiner eller andre varer på døren – gjerne samme dag eller dagen etter du bestiller. Da blir dette for mange en bedre løsning enn å reise til det lokale apoteket og stå i reseptkø, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Mens 23 prosent av nordmenn har handlet denne type varer på nett i løpet av den siste måneden, er den tilsvarende andelen i Sverige på hele 45 prosent. Det globale snittet er på 24 prosent.

Slik netthandler vi: Norge vs. «utlandet»

Kategori Norge – netthandel 2. kvartal 2023** Globalt – netthandel 2. kvartal 2023**
Klær og sko 41 % 46 %
Helse og skjønnhet 29 % 31 %
Underholdning 28 % 31 %
Elektronikk 24 % 31 %
Farmasøytiske produkter 23 % 24 %
Sport og fritid 23 % 25 %
Dagligvarer 14 % 25 %
Smykker og accessoirer 13 % 17 %
Hus og hage 12 % 20 %
Bilprodukter 12 % 18 %
Barneprodukter 12 % 21 %
Erotiske produkter 11 % 14 %

 Klarnas Shopping Pulse, som oppdateres kvartalsvis, undersøker kontinuerlig utviklingen av forbrukernes shoppingvaner i 18 land på tre kontinenter. Den siste oppdateringen fra Q2 2023 inneholder innsikt fra en undersøkelse med 19 293 respondenter (1019 nordmenn). Landene som inngår i undersøkelsen er Norge, Sverige, Finland, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, New Zealand, Polen, Tsjekkia, Hellas, Portugal og Spania.

** Andelen nordmenn, eller andelen av gjennomsnittet for alle de 18 landene i undersøkelsen, som oppgir de har netthandlet innenfor kategorien i løpet av den siste måneden ifølge Klarnas Shopping Pulse for 2.kvartal 2023*.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *