Administrerende direktør Bernt Apeland

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig.

Virkes lokalvalgsundersøkelse finner at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft.

En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker frem som viktig. Vi ser blant annet at virksomhetene i Bergen som anser saken som viktig, har hele 61 prosent svart at de er misfornøyde med saksbehandlingstiden i kommunen.

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Bernt Apeland sier at kommunepolitikerne som i disse dager kjemper om velgernes gunst er nødt til å ta tallene på alvor.

– Hvis politikerne ønsker å tiltrekke seg nye bedrifter, og bidra til at de som allerede finnes i kommunen fortsetter satsingen, må man legge til rette gjennom en god næringspolitikk. Når hver fjerde virksomhet er misfornøyd er det grunn til å rope varsko, sier Apeland.

Stavanger, som profilerer seg som næringsbyen, kommer best ut når det gjelder bedriftenes vurdering av næringspolitikken, mens byer som Oslo, Trondheim og Fredrikstad kommer dårlig ut. Undersøkelsen viser også at mindre virksomheter vurderer næringspolitikken som dårligere enn større virksomheter.

Folk jobber innen handel og tjenester

70 prosent av de som jobber i privat sektor har sin arbeidshverdag i innenfor handels- og tjenestenæringen. Varehandelen sysselsetter alene mer enn 350.000 mennesker. Det tilsvarer flere enn hele fastlandsindustrien og petroleumssektoren til sammen.

– Uten lokalbutikken, serveringssteder og andre servicetilbud vil levende lokalsamfunn over hele landet falle sammen. Både fordi flertallet jobber innenfor handels- og tjenestenæringen, men også fordi muligheten til å kjøpe varer og tjenester er sentralt for å leve gode liv, sier Apeland.

Bo- og arbeidsmarked viktigst

Flertallet av virksomhetene oppgir at et attraktivt bo- og arbeidsmarked som sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft som den viktigste enkeltsaken frem mot valget. I landets største byer er under halvparten av bedriftene tilfreds med tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

– En viktig jobb for lokalpolitikerne blir å sikre lokalt næringsliv tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor sitt bo- og arbeidsmarked. Våre medlemmer skriker etter flere butikkmedarbeidere, kokker og yrkessjåfører. Uten dem stopper Norge, sier Apeland.

Andre saker som trekkes frem som viktige er infrastruktur og samferdsel, samt kommunens ansvar for å sikre rettferdig konkurranse. Flere frykter også at økte skatter og avgifter vil bli en utfordring i tiden fremover.

Undersøkelsen er gjennomført av Hovedorganisasjonen Virke blant 1.100 virksomheter i handels- og tjenestenæringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *