Bernt G. Apeland

Regjeringens næringspolitikk er ikke friskmeldt

Hovedorganisasjonen Virke mener at regjeringen budsjettforslag ikke løser utfordringene som bedriftene står overfor. Samtidig opplever organisasjonen at regjeringen inviterer næringslivet til politisk dugnad, uten å stille opp med de nødvendige redskapene for å gå løs på store samfunnsutfordringer.

Fjorårets statsbudsjett var et sjokk for næringslivet, og har bidratt til å forverre situasjonen for mange bedrifter. Våre medlemmer opplever lavere marginer som følge av fallende etterspørsel og økte utgifter. Budsjettforslaget bidrar i liten grad til å løse disse utfordringene. Regjeringens næringspolitikk er dermed langt fra friskmeldt, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Han mener regjeringen inviterer næringslivet til dugnad uten å delta selv, eller i det minste stille med redskaper.

– På den ene siden ber regjeringen næringslivet om hjelp til å realisere politiske mål, slik som grønn omstilling, økt sysselsetting, kompetanseheving i arbeidslivet og teknologisk utvikling. På den andre siden viderefører den økte kostnader for virksomhetene, og bidrar i liten grad til å senke risikoen tilknyttet omstilling og innovasjon, sier Apeland

Derfor mener Virke at årets statsbudsjett ikke legger til rette for en nødvendig omstilling.

– Omstilling er dyrt. Nesten alle våre medlemmer ønsker å bli grønnere og inkludere flere, men skal man investere, må man også kunne betale. Virksomhetene etterspør en regjering som spiller på lag med dem, sier Apeland.

For puslete

Selv om regjeringen legger penger på bordet for å holde byggeaktiviteten oppe, mener Virke at satsingen er altfor puslete.

– Byggenæringen, som er Norges største fastlandsnæring befinner seg i en krisesituasjon. Regjeringen hadde her en gyllen anledning til å slå to fluer i en smekk, ved å øke aktiviteten i næringen og samtidig få fart på energieffektiviseringen. Dette er alt for puslete, sier Apeland.

Når det gjelder heving av innslagspunktet i den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften fra 750 000 kroner til 850 000, opplever han denne som rent kosmetisk.

– Jeg vil minne om at dette er en avgift på kompetansearbeidsplasser, som aldri burde vært innført, og vi mener at den burde vært fjernet i sin helhet. Hvis du korrigerer for lønnsvekst er det nær sagt ingen endring overhodet, sier Apeland.

Mer filmproduksjon i Norge

Virke er tilfreds med at regjeringens budsjettforslag innebærer en styrking av insentivordningen for film- og serieproduksjon med 84 millioner kroner.

– Styrkingen er et viktig skritt i riktig retning, og vil gi mer film- og serieinnspilling i Norge, men husk at det fortsatt slik at Norge tjener fem ganger mer på film- og serieproduksjon, enn det man betaler ut i insentivmidler, sier Apeland.

Positiv nyhet på barnevernsfeltet

Samtidig som finansministeren presenterte regjeringens budsjettforslag i stortingssalen var Barne- og familieministeren på besøk hos barnevernsinstitusjonen Crux i Bergen, som også er medlem av Virke. Der presenterte hun nyheten om at regjeringen innfører en etableringsstøtte for ideelle barnevernsinstitusjoner.

Apeland sier at etableringsstøtten har vært en viktig sak for Virke, og er glad for at regjeringen har lyttet.

– Mange ideelle opplever å bli stående med hele risikoen når de bygger opp viktige velferdstilbud som kommer samfunnet til gode. Etableringsstøtten vil bidra til å redusere denne risikoen, og er et eksempel på hva vi trenger mer av i fremtiden, sier Apeland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *