En stille, kulinarisk revolusjon

I 20 år har Kompetansenettverkene vært til uvurderlig hjelp for lokalmatprodusenter i hele Norge. De ønsker seg utvikling og mer kunnskap. Et vell av nye typer spekepølser, oster, sprudlende sider og egenartet øl. Tradisjonsretter av fisk, rein, vilt, frukt og bær i nye utgaver. Utviklingen av lokalprodusert mat fra hele Norge har tatt formidable steg […]

Åpent møte om energikrisen

Øvre Eiker kommune i samarbeid med Næringsforeningen inviterer til åpent møte om energikrisen 11. oktober. Møtet foregår i Rådhusets Festsal fra kl. 18 til kl. 21. Gratis å delta på møtet, men det er nødvendig med påmelding. Det blir enkel servering. Innlegg Møtet ledes av ordfører Knut Kvale, og det blir innlegg ved Einar Westre: “Utfordringer […]

Største nettosalg av fond siden mars 2020

September ble blodrød på verdens børser, og fondskundene lempet ut aksjefond. I september nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 662 millioner kroner. Det er nesten på nivå med «coronamåneden» mars 2020. Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte […]

Frivillighet Norge: Forventer statsbudsjett uten kutt

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivillighet Norge. – I hele 2022 har vi feiret frivillighetens år. Vi forventer at regjeringen ikke avslutter markeringsåret med å sende frivilligheten inn i 2023 med dårligere rammevilkår.  For at frivillige organisasjoner skal fortsette å […]

Søppel tar livet av husdyr

Det er ikke bare plast i havet som skaper trøbbel for dyr. Hvert år må mange storfe bøte med livet på grunn av søppel i naturen. -Vi får årlig inn en del meldinger der storfe har dødd eller er avlivet på grunn av at de har fått i seg skarpe gjenstander gjennom fôret. Ikke sjeldent er […]

Strenge begrensninger i laksefiske gav gode resultater

Færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere. Grunnet redusert fiske var det likevel nok laks som deltok i gytingen. – En ny rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det, til tross for en markant reduksjon i det høstbare overskuddet i 2021, var nok laks i elvene til […]

Lindum vil redde jorda

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i oktober 2012. Mens andre roper høyt om bevaring av ulv og bjørn, kjemper forskerne på Lindum kampen for meitemarken. Uten den går det dårlig med jorda vår. Meitemarken dyrkes omsorgsfullt på Lindum. Der får den de beste vilkår, og det diskuteres hvor mye protein den skal […]