Author: Sajid Mukhtar

debatt
Uncategorized
Sajid Mukhtar

Mangfoldet ønsker å bli sett

Under DRM24s store valgdebatt ble store temaer som integrering og utfordringer med ungdommer diskutert. Selv om Partiet Sentrum ikke ble invitert til debatten, observerte partilederen forskjellsbehandling da andre nye partier, som ikke er i bystyret, ble inkludert. Hovedbekymringen var den manglende representasjonen av byens innvandrerbefolkning på debatten. Selv om 30% av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn, var Tony Burner fra SV den eneste personen med en slik bakgrunn som var til stede. Til tross for dette mangfoldet, sentrerte diskusjonen rundt negativiteter forbundet med innvandring, hovedsakelig basert på handlingene til noen få ungdommer. Det er et presserende behov for å adressere både positive og negative aspekter av integrering, samt anerkjenne og representere mangfoldet i byen.

Les mer »
pexels-kindel-media-9875416
Uncategorized
Sajid Mukhtar

Drammens veivalg: Fellesskapets styrke i en bærekraftig fremtid

Drammen står overfor store utfordringer, som klimaendringer og økonomisk ulikhet, og tradisjonelle løsninger som skatter og avgifter er ikke alltid de mest effektive. Istedenfor å belaste borgerne med høyere kostnader, bør byen fokusere på å støtte og utdanne spesifikke grupper for å øke deres arbeidsevne og inntektspotensial. Gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor, samt sivilsamfunnet, kan Drammen finne innovative løsninger som fremmer både økonomisk vekst og sosial inkludering, uten å øke skattetrykket på innbyggerne.

Les mer »
pexels-tayeb-mezahdia-318451
Uncategorized
Sajid Mukhtar

Hva vi står for: Partiet Sentrums standpunkt om koranbrenning

Sajid Mukhtar, ordførerkandidat for Partiet Sentrum i Drammen, fremhever bekymringene rundt koranbrenning, en handling som anses som skadelig for samfunnssamholdet i Norge. Han påpeker Koranens betydning for muslimer og understreker Partiet Sentrums standpunkt om at slike handlinger ikke bare er et uttrykk for ytringsfrihet, men også kan tolkes som hatefull ytring mot muslimske minoriteter. Mukhtar ber om at koranbrenning vurderes under lovverk mot hatefulle ytringer, i likhet med brenning av prideflagg. Han oppfordrer til respektfull dialog, forståelse og samhold blant alle innbyggere i Norge, uavhengig av tro.

Les mer »
pexels-porapak-apichodilok-346776
Uncategorized
Sajid Mukhtar

Drammens vei mot inkludering: Min historie og våre løsninger

Til tross for positive nasjonale trender innen barnefattigdom og integrering, gjenstår utfordringer i Drammen. Fra personlig erfaring med økonomisk utenforskap i barndommen, fremheves viktigheten av tiltak som gratis tilgang til Drammensbadet og styrket mangfold i beslutningstaking. Sammen kan vi forme et mer inkluderende Drammen.

Les mer »
pexels-kampus-production-7551686
Uncategorized
Sajid Mukhtar

En Ny Veiviser for Eldreomsorgen i Drammen

I Drammen ser vi en voksende debatt om fremtiden for eldreomsorgen, spesielt i kjølvannet av debattinnlegg fra både Drammen Arbeiderpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet og Høyre tar ulike standpunkter når det kommer til privat vs. offentlig drift, men alle kan enes om en ting: Det er rett og slett ikke nok hender til å dekke behovet. Med en aldring av befolkningen kommer også et økt press på helse- og omsorgstjenester. Selv med en imponerende økning i antall helsearbeidere det siste tiåret, står Drammen overfor en utfordring. Hvordan kan vi takle dette demografiske skiftet på en bærekraftig måte?

Les mer »