Author: Herman Ekle Lund

Uncategorized
Herman Ekle Lund

Videreutdanning må kompenseres!

Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av kommunens tjenestetilbud. Noe av dette behovet må løses gjennom nyansettelser, men mye kan dekkes gjennom

Les mer »
Uncategorized
Herman Ekle Lund

Datakultur i dagens samfunn

Datakultur er et samlebegrep for en rekke kunst og kulturuttrykk som gjøres digitalt. Skape og redigere kunst, lage musikk, tegneprogram og spilling er noe av

Les mer »