Category: Uncategorized

Uncategorized
Billy Taranger

En sone og honnørpris til alle

Bussprisen må være den samme uansett hvor langt du kjører. Og den må bli billigere for å øke antall reisende. Honnørpris til alle uansett alder. Det vil dempe svevestøv og forurensing og gjøre bilkøene mindre.

Les mer »
Uncategorized
Herman Ekle Lund

Videreutdanning må kompenseres!

Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av kommunens tjenestetilbud. Noe av dette behovet må løses gjennom nyansettelser, men mye kan dekkes gjennom

Les mer »
Uncategorized
Bente Wemundstad

Bruk stemmeretten!

Vi som nå i noen år har sittet i Viken fylkeskommunes flerkulturelle råd har bakgrunn fra en lang rekke land, har ulik tro og kultur

Les mer »
debatt
Uncategorized
Sajid Mukhtar

Mangfoldet ønsker å bli sett

Under DRM24s store valgdebatt ble store temaer som integrering og utfordringer med ungdommer diskutert. Selv om Partiet Sentrum ikke ble invitert til debatten, observerte partilederen forskjellsbehandling da andre nye partier, som ikke er i bystyret, ble inkludert. Hovedbekymringen var den manglende representasjonen av byens innvandrerbefolkning på debatten. Selv om 30% av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn, var Tony Burner fra SV den eneste personen med en slik bakgrunn som var til stede. Til tross for dette mangfoldet, sentrerte diskusjonen rundt negativiteter forbundet med innvandring, hovedsakelig basert på handlingene til noen få ungdommer. Det er et presserende behov for å adressere både positive og negative aspekter av integrering, samt anerkjenne og representere mangfoldet i byen.

Les mer »